MER-Europe is vertegenwoordiger van een aantal fabrikanten van componenten voor de medische markt, met een focus op cardio- endo- en neuro vasculaire toepassingen. Voor deze voornamelijk Amerikaanse (maar ook Britse en Poolse) bedrijven bedient MER – in de persoon van Tim Noppert – heel Europa. MER-Europe verkoopt niet alleen producten maar levert ook service en advies op het gebied van product- en proces ontwikkeling.

Tim was een van mijn eerste opdrachtgevers. WS Management Support fungeert voor MER, en in het verlengde ook voor de leveranciers die door MER worden vertegenwoordigd, als een soort onafhankelijke backoffice. Werkzaamheden bestaan, naast gezamenlijk sparren over allerlei zaken, uit het behandelen van aanvragen, inzichtelijk houden van offertes en andere lopende zaken en marketing taken (bijhouden van de website en social media, het maken van een periodieke nieuwsbrief etc.) Ook de voorbereiding van beursdeelnames, assistentie op de stand en het opvolgen van leads achteraf zijn een belangrijk onderdeel van de support voor MER.

Een van de belangrijkste beurzen voor de medische sector in Europa is de Medica/ Compamed die jaarlijks gehouden wordt in november, in Düsseldorf. MER heeft hier een zogenaamde ‘eiland’ stand waar voor elke partner voldoende ruimte is zich te presenteren. Doordat vertegenwoordigers van de bedrijven zelf op de stand aanwezig zijn is het voor (potentiële) klanten een uitgelezen mogelijkheid om face to face met hun leverancier in gesprek te gaan.

Voor de deelname aan de Compamed in het bijzonder zijn er vele stappen te nemen en deadlines te bewaken. In het voorjaar moet al de aanmelding worden gedaan bij de Duitse beursorganisatie en het stand oppervlak worden geboekt. In de zomer worden de mede-exposanten aangemeld, die hun deelname vervolgens ook weer moeten bevestigen. Er moet op tijd een hotel geregeld worden voor de groep, zaken op en rond de stand moeten worden besteld en natuurlijk wordt in de aanloop naar de beurs onze deelname gepromoot via web en social media. Daarnaast maken we een nieuwsbrief die wordt gemaild naar bestaande contacten.

En dan de beurs zelf: een vierdaags evenement met bezoekers uit de hele wereld. De dag tevoren wordt de stand opgeleverd en richten we de stand verder in. We verwelkomen de mede exposanten die ons de komende dagen bij zullen staan. Altijd een erg leuk en waardevol weerzien met mensen die je maar enkele malen per jaar treft. Door de jarenlange samenwerking met MER ben ik voldoende geïnformeerd over de producten en technologieën om vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden en te beoordelen of aanvragen passend zijn voor onze leveranciers. Maar natuurlijk moet er ook koffie geschonken worden, gezorgd dat er continu voldoende folders e.d. voor handen zijn, de stand netjes gehouden en kleine problemen of onvoorziene zaken worden opgelost en geregeld.
Van alle leads, contactgegevens en interesses van stand bezoekers maken we een overzicht. Dit wordt als een rapportage gedeeld met de leveranciers en samen met Tim worden alle aanvragen behandeld, aanvullende informatie gestuurd en projecten in gang gezet.

Wilt u net als MER-Europe ook optimaal resultaat halen uit uw beursdeelname? Schakel dan een extern team in. Wij zijn inzetbaar op elk gewenst moment; voor, tijdens én na de beurs.